Summer Semester Examination Timetable, 2018-19 (for BSocCS) (请参阅英文版) 12 Aug 2019
Summer Semester Examination Timetable, 2018-19 (for HDSW Part-time Mode) (请参阅英文版) 12 Aug 2019
Summer Semester Examination Timetable, 2018-19 (for BHS) (请参阅英文版) 12 Aug 2019